Archive for the ‘ekonom’ Category

Funkcje finansów

Wszystkie funkcje finansów publicznych, takie jak: funkcja alokacyjna, funkcja redystrybucyjna, funkcja kontrolna razem pozwalają na pojawienie się funkcji stabilizacyjnej, która stabilizuje gospodarkę w danym państwie. Stabilizacja ta przejawia się takimi czynnikami, jak: zmniejszanie bezrobocia, regulowanie popytu publicznego oraz rozwój równomierny. Ważnym elementem dziedziny finansów jest dochód. Dochód jest to miara finansowa pożytków, które są czerpane z różnych źródeł. Dochody dzielimy na dochody bezzwrotne oraz na dochody zwrotne. Wśród dochodów bezzwrotnych wyróżniamy następujące: cło, podatek, dywidenda oraz opłata budżetowa. Cło jest to opłata pobierana przez państwo za przemieszczanie towarów przez granicę celną. Zazwyczaj opłatę taką pobiera się za produkty importowane. Ponadto cło może być pobierane w różnych celach, jak na przykład: zwiększenie wpływów do budżetu państwa, ochrona rynku wewnętrznego oraz rodzimych producentów przed towarami wyprodukowanymi za granicą, jak również wywieranie nacisku na partnera handlowego w zakresie zmiany warunków wymiany handlowej. Obecnie jednak cła tracą na znaczeniu, ponieważ zaczyna dominować koncepcja wolnego handlu międzynarodowego. Cła również możemy podzielić ze względu na różne kryteria. Podział ceł ze względu na kierunek ruchu towarów wyróżnia następujące rodzaje ceł: cło importowe, cło eksportowe oraz cło tranzytowe. Cło importowe ma na celu ochronę produkcji krajowej, jak również zwiększenie dochodów państwa. Z kolei cło eksportowe nakłada się w celu zachęcania do ich przetwarzania w kraju.

Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych stanowi wiele podmiotów, wśród których możemy wymienić między innymi następujące: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzane przez niego fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez niego, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk oraz jednostki organizacyjne przez nią tworzone, państwowe oraz samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, jak również inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, które zostały utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Finanse publiczne stanowią taką dziedzinę państwową, która musi spełniać określone funkcje. Do takich funkcji finansów państwowych zaliczamy kolejno: funkcja alokacyjna, funkcja redystrybucyjna, funkcja kontrolna oraz funkcja stabilizacyjna. Funkcja alokacyjna polega na tym, że państwo dysponuje środkami pieniężnymi w taki sposób, aby finansować zadania, które ma obowiązek spełnić oraz na dofinansowanie wymagających środków pieniężnych dziedzin, które są niezbędne do prowadzenia. Funkcja redystrybucyjna jest to podział środków pieniężnych sfery produkcyjnej na zaspokajanie potrzeb w sferze nieprodukcyjnej. Funkcja kontrolna stanowi ewidencję wszystkich zjawisk finansowych w państwie. Zajmują się tym jednostki sektora publicznego, co pozwala na wyciąganie wniosków o stanie gospodarki państwa. Funkcja stabilizacyjna z kolei umożliwia ustabilizowanie się gospodarki.

Podział finansów

Podział finansów pod względem podmiotowym wyróżnia następujące finanse: finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw oraz finanse ubezpieczeń. Finanse publiczne stanowią finanse państwa oraz samorządu terytorialnego. W skład procesów tego rodzaju finansów wchodzą procesy, które są związane z gromadzeniem środków publicznych, jak również z rozdysponowaniem środków publicznych. Wśród najważniejszych procesów finansów publicznych wyróżniamy następujące: pobieranie oraz gromadzenie środków publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi oraz zarządzanie długiem publicznym. Finanse publiczne obejmują procesy, które muszą być i są oparte o regulacje prawne. Ogólnie finanse zajmują się takimi procesami, jak gromadzenie, podział oraz wydatkowanie finansowych środków publicznych, jak również finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego. Z podmiotowego punktu widzenia finanse publiczne stanowią instytucjonalne ramy, w jakich dokonują się wymienione wyżej procesy. Sektor finansów publicznych stanowią między innymi następujące podmioty: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gminy, powiaty, samorząd województwa oraz ich związki, jednostki budżetowe, jak również samorządowe zakłady budżetowe.

Biznes

Biznes stanowi działalność gospodarczą, która zajmuje się takimi sprawami, jak zarządzanie, finanse, marketing, ekonomia, prawo oraz psychologia. Istnieje również takie pojęcie, jak kultura biznesu, przez którą rozumiemy zbiór zasad, którymi kierują się przedsiębiorcy. Z kolei finanse stanowią wszystkie procesy, jakie są związane z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza, ale także jego substytutów. Gromadzenie pieniądza może mieć postać zarówno bezzwrotną, jak i zwrotną, czyli w postaci pożyczki. Co więcej, finanse pełnią określone funkcje, wśród których możemy wymienić: stymulacyjną, rozdzielczą, fiskalną oraz kontrolną. Funkcja stymulacyjna stanowi hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej. Funkcja rozdzielcza dzieli się dalej na kolejne trzy funkcje, takie jak: ostateczna, transakcyjna oraz transferowa. Funkcja ostateczna pojawia się w momencie, kiedy podczas zakupu danego produktu, czy usługi wypada on z rynku. Funkcja transakcyjna ma miejsce w momencie, kiedy jest przeprowadzany szereg transakcji. Z kolei funkcja transferowa pojawia się w momencie, kiedy pieniądz przemieszcza się na rynku bez ruchu towarów oraz usług. Funkcja fiskalna finansów stanowi gromadzenie funduszy przez takie czynniki, jak: podatki, obligacje, przedsiębiorstwa oraz banki. Finanse można również podzielić pod względem różnych kryteriów. Przede wszystkim dzieli je się ze względu na kryterium przedmiotowe oraz podmiotowe. Pod względem przedmiotowym finanse dzielimy według strumieni oraz według stanów pieniądza.

Lokata automatyczna

Lokata automatyczna jest powszechnie nazywana lokatą dla bogatych. Dlaczego tak jest? Lokatę tę bank proponuje jedynie klientom, których fundusze przekraczają określoną kwotę np. pięć tysięcy złotych. W ten sposób, bank „zamraża” określone fundusze i rozpoczyna naliczanie odsetek od zainwestowanej kwoty. Lokaty tej nie polecam studentom lub osobom o dorywczym zatrudnieniu czy niewielkich zarobkach. Studenci mogliby pomyśleć o tej lokacie jedynie w przypadku, gdy oszczędzają jakieś pieniądze. Jak wygląda proces zakładania takiej lokaty? Przedstawmy na podstawie pana Kowalskiego. Pan Kowalski od kilku lat jest klientem Banku X. Ma on założoną jakąś lokatę, powiedzmy iż terminową. Po jakimś czasie, gdy kwota na koncie lokaty przez odsetki wzrośnie do określonego progu np. dziesięciu tysięcy, to bank proponuje panu Kowalskiemu „zamrożenie” pieniędzy i zainwestowanie ich na kolejną lokatę, tym razem automatyczną. Plusem tej lokaty jest wyższe oprocentowanie niż w przypadku innych rodzajów lokat.

Szukaj
Ankieta

  Od jak dawna pracujesz?

  • Ponad 40 lat
  • 20-40 lat
  • Rok - 20 lat
  • Niecały rok
  • Jeszcze nie pracuję

  Zobacz wyniki

Kategorie
Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba myśląca o dotacji to musi znaleźć rodzaj pomocy, który uważa za najbardziej atrakcyjny. Czasami bywa tak, że formy pomocy na otwarcie nowej firmy wzajemnie się wykluczają i właśnie, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i spośród wszystkich wybranie najlepszego rozwiązania dla siebie. Poszukiwania można rozpocząć choćby od przeglądania artykułów, informacje dostępne w Internecie, ale głównie w dokumentacjach odpowiednich programów unijnych. Następnym krokiem jest biznes plan i wszelkie prace nad nim. Biznes plan to podstawowy dokument, który ocenia komisja i na podstawie, którego przyznawane są dotacje. Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony biznes plan powinien zawierać wszystkie aspekty dotyczące przygotowań do powstania nowej firmy oraz analizę etapów rozwoju danego przedsiębiorstwa. Aby biznes plan był naprawdę dobry potrzeba wielu tygodni a czasami nawet miesięcy, aby wszystko było właściwie w nim dobrane, ułożone. Inaczej wygląda biznes plan napisany na przykład pod kredyt w banku i zupełnie inaczej wygląda on napisany pod dotacje unijne a jeszcze inaczej, gdy przeznaczony ma być na inny cel. krajowe gabloty ogłoszeniowe
ekonom dotacje unijne wydatki kwalifikacyjne wsparcie dla przedsiebiorstw firma ochroniarska czy dobre ubezpieczenie ubezpieczenia na zycie zdobywaja coraz wieksza popularnosc u 2 bank ekonom bezpieczenstwo kupowania ubezpieczen przez internet doradztwo ubezpieczeniowe kto podlega pod ubezpieczenia spoleczne tanie polisy oc i ac zaoszczedz czas zamow ubezpieczenie przez internet u 3 bank ekonom u 2 porownywarka ubezpieczen ac internetowe kalkulatory ubezpieczeniowe ubezpieczenia od wlamania jak dobrze ubezpieczyc dom dluznicy i wierzyciele wekslowi u 4 bank ekonom u 3 weksel akcje zalozycielskie zapis subskrypcji akcje bankowy papier wartosciowy u 5 bank ekonom u 4 rynek finansowy przedsiebiorstwa papiery wartosciowe podzial obligacji obligacje u 6 bank ekonom u 5 funkcje podatkow podatki stopnie protekcji celnej efekty cla clo eksportowe u 7 bank ekonom u 6 funkcje finansow sektor finansow publicznych podzial finansow biznes lokata automatyczna u 8 bank ekonom u 7 lokata overnight lokata dynamiczna lokata negocjowana e lokata lokata call u 9 bank ekonom u 8 co sie dzieje gdy uplywa termin trwania lokaty lokaty jednodniowe bez podatku belki jak zarobic nadmiar pieniedzy u 10 bank ekonom u 9 kredyt hipoteczny oszczednosci kredyt dla seniorow wybor lokaty terminowej kredyty chwilowki u 11 bank ekonom u 10 lokata nocna czy mozna zaoszczedzic na wyposazeniu kursy i szkolenia dla pracownikow jak zarabiac przez internet dbaj o wizerunek firmy u 12 bank ekonom u 11 w biurze pracujemy najchetniej logo dla firmy z przyszloscia konferencje biznesowe bogaty wzbogaca sie jeszcze bardziej wlasne biuro rachunkowe u 13 bank ekonom u 12 wlasny biznes to duza odpowiedzialnosc kredyty mieszkaniowe to start w przyszlosc kredyt mieszkaniowy z expanderem zestawienie kredytow mieszkaniowych kredyty samochodowe jako sposob na rozwoj u 14 bank ekonom u 13 kilku potentatow kredytow samochodowych abc kredytu konsolidacyjnego kredyt refinansowy to jest to konto mlodziezowe wejscie w doroslosc lokaty czyli bezpieczenstwo i zysk u 15 bank ekonom u 14 poszukiwania najkorzystniejszych lokat najlepsze kredyty hipoteczne kredyty na mieszkanie kredyty konsolidacyjne tanie kredyty gotowkowe u 16 bank ekonom u 15 konta osobiste kredyt na dom konta osobiste dla mlodziezy kredyty samochodowe konta bankowe dla firm u 17 bank ekonom u 16 kredyt na samochod oc dla mlodych kredyt gwarancja dobrobytu samodzielne dzialanie formy zbiorowego inwestowania u 18 bank ekonom u 17 fachowa promocja firmy z pomoca banku promocja firmy droga do jej sukcesu jak wypromowac firme jedna bankowosc mobilna dla firm czy istnieje juz bankowosc mobilna dla firm u 19 bank ekonom u 18 kredyt chlebem powszednim narastanie dlugu kredyty i pozyczki internetowe obliczenie wysokosci kosztow jak obliczyc koszty kredytu zaciaganego w banku u 20 bank ekonom u 19 o czym pamietac waluta kredytu ubezpieczenia samochodu fundusz inwestycyjny termin liberalizm bank ekonom u 20